Otevírací doba na provozovně :

Pondělí, úterý, čtvrtek : 8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.30

Středa, pátek : zavřeno

Sobota a neděle : Zavřeno


Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro internetový obchod www.photoprestige.cz

Provozovatelem je:
Prestige Photo s.r.o.
Blattného 2342/15
158 00 Praha 5
IČO 27163105
DIČ CZ27163105

Prodávající: provozovatel i-obchodu www.photoprestige.cz , tel. 251 625 274
Kupující: zákazník i-obchodu www.photoprestige.cz.

 1. Kupní smlouva.
  1. Odesláním objednávky s použitím kódu a hesla, uvedeného na objednávkové kartě a jejím potvrzením prodávajícím je uzavřena kupní smlouva mezi oběma stranami.
  2. Podmínkou odeslání platné objednávky je zaškrtnutí políčka se souhlasem s Obchodními podmínkami.
  3. Kupující bere na vědomí, že uzavřením kupní smlouvy mu vzniká povinnost zaplatit společnosti Prestige Photo s.r.o. kupní cenu za objednané fotoprodukty, a to ve výši odpovídající ceně objednaného zboží, platné v době uzavření kupní smlouvy.
  4. Do okamžiku úhrady je kupujícím objednané zboží nebo služby ve vlastnictví prodávajícího.
 1. Dodací podmínky
  1. Místem dodání zboží se rozumí adresa, kupujícím uvedená na objednávce. Tato adresa nemusí být nutně bydlištěm kupujícího.
  2. Pokud kupující zvolí v objednávce osobní odběr, je místem dodání prodejna firmy Prestige Photo s.r.o., Blattného 2342/15, 158 00 Praha 5, (viz mapka na internetových stránkách firmy).
  3. O potvrzení přijetí objednávky prodávajícím je kupující informován e-mailem, který obsahuje rekapitulaci objednávky.
  4. O expedici zakázky popř. její připravenosti k osobnímu odběru je kupující informován e-mailem nebo telefonicky.
  5. Za předanou informaci o expedici zakázky je považováno odeslání emailu na emailovou adresu zadanou při uzavření objednávky.
  6. Dodací lhůty závisí na druhu objednaného zboží a jsou vždy uvedeny u jeho ilustrační nabídkové fotografie.
  7. Provozovatel není schopen ovlivnit služby přepravní společnosti (doručení balíčku). Opožděné dodání zásilky proto neopravňuje zákazníka k odmítnutí převzetí objednaného zboží, ani k požadování náhrady či slevy za nedodržení dodací lhůty.
  8. Není-li zboží kupujícím převzato (vrácená dobírka nebo zásilka, zboží k vyzvednutí na provozovně déle než 14 dní od předání informace o expedici zakázky), bude účtováno skladné ve výši 20,- Kč denně.
 1. Záruka kvality
  1. U jednoznačných nedostatků ve zpracování má zákazník právo na uplatnění reklamace (§ 648 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník).
  2. Uplatnit právo na reklamaci nelze u záležitostí vkusu a osobního cítění, jako je např. barevné podání a odstín fotografií.
  3. Reklamace musí být nahlášena písemně během šesti měsíců od data převzetí zásilky, tj. během zákonné záruční lhůty. Reklamaci doporučujeme zaslat doporučeným dopisem.
  4. Každá reklamace musí bezpodmínečně obsahovat reklamované zboží, daňový doklad a původní zasílací sáček nebo potvrzení internetové objednávky. U objednávek z digitálních dat musí zákazník rovněž zaslat původní objednávková data na CD/DVD. Zásilky na dobírku nebudou v žádném případě přijaty.
 1. Autorská práva
  1. Zákazník, jehož zakázku Prestige Photo s.r.o. zpracovává, prohlašuje, že je majitelem autorských práv veškerého materiálu, který ke zpracování v objednávce předává. Každý zákazník nese vlastní zodpovědnost za materiál, který předává ke zpracování, za veškeré následky i za případné škody vzniklé při porušení autorských práv.
 1. Úhrada dopravy:
Osobní odběr ZDARMA
PPL – dobírkou vč. balného (všední dny mezi 8 – 18 hod.) 105,- Kč
Česká pošta – dobírkou vč. poštovného a balného 150,- Kč
K ceně každé objednávky se přičítá manipulační poplatek ve výši 25,- Kč
 1. Odstoupení od Kupní smlouvy - reklamace
  1. Dle Občanského zákoníku (zákon č.40/1964 § 53), byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace tzv. na dálku (např. internet), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
  2. V případě odstoupení od kupní smlouvy musí zákazník v uvedené lhůtě vrátit prodávajícímu předmětné zboží buď osobně na adresu prodejny firmy (viz bod. 2.2. Obchodních podmínek) nebo jiným způsobem tak, aby bylo firmě Prestige Photo s.r.o. doručeno nejpozději do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy (viz bod 4.1. Obchodních podmínek).
  3. Zboží musí být vráceno prodávajícímu v neporušeném stavu, bez známek opotřebení.
  4. Za vracené zboží bude částka zaplacená kupujícím zpětně uhrazena formou peněžní poukázky, s výjimkou poštovného a manipulačního poplatku. Částka bude odeslána nejpozději do 14 dnů po obdržení vráceného zboží.
 1. Zvláštní ustanovení pro digitální služby
  1. Prestige Photo s.r.o. neposkytuje žádné záruky k případnému poškození datových nosičů či ke ztrátě dat v průběhu doručování či při elektronickém přenosu.
  2. Data je nutno zasílat ve formátech a velikostech, které jsou doporučeny na následující adrese: http://www.photoprestige.cz/informations/. V případě netypických formátů či nevhodných velikostí může Prestige Photo s.r.o. odmítnout přijetí objednávky ke zpracování.
  3. Prestige Photo s.r.o. si vyhrazuje právo samostatně a dle vlastního uvážení vylepšit barvy a hustotu obrazových bodů u všech fotografií. Barvy na fotografiích pak nemusí stoprocentně souhlasit s dodanými soubory. Prestige Photo s.r.o. si dále vyhrazuje právo optimalizovat zákazníkova data pro přenos na internetu.
  4. NUTNO vědět před objednáním: Reklamace vznikající na základě špatné kvality dodaných obrazových soborů (např. malé rozlišení) nebudou uznány. Reklamace ohledně ořezu zpracovaných digitálních fotografií nebudou uznány. Informace k zadání objednávky fotografií naleznete zde: http://www.photoprestige.cz/informations/.
  5. U výrobků fotopotisku vašimi vlastními fotografiemi nelze, i přes vysoce kvalitní techniku tisku, zabránit rozdílům v barvě a struktuře snímku ve srovnání s fotopapírem. Tyto odchylky v barvě a struktuře nejsou považovány za výrobní závady a neoprávňují proto zákazníka k reklamaci.
 1. Ochrana osobních dat.
  1. Osobními daty, použitými v internetovém obchodě www.photoprestige.cz je jméno, poštovní a e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího. S těmito daty kupujícího je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., § 5 - § 26, Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.
  2. Pokud ztrátu objednávkové karty kupující nahlásí prodávajícímu, tento se zavazuje, že zablokuje do 24 hodin od nahlášení ztráty možnost jejího zneužití. Nahlášení ztráty lze oznámit na tel číslo 603 896 557 nebo e-mailovou adresu sekretariat@prestigephoto.cz.
 1. Závěrečná ustanovení.
  1. Tyto Obchodní podmínky platí od 1.7.2011
  2. Prodávající může měnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Další produkty z naší nabídky

Polštářek vzor princezna (349,00 Kč) Polštářek symbol koruna - mikroplyš (349,00 Kč) Kalendář A4 č.36 (99,00 Kč)
photoprestige.cz
na Facebooku

Fotografie

Přihlášení

Novinky

© Prestige Photo s.r.o.